Ben Meddeler

Wat fijn dat we het laatste jaar zo intens met elkaar hebben kunnen genieten en het leven
samen hebben kunnen vieren.
En toch zijn we intens verdrietig dat het nu echt is geëindigd. We zijn heel dankbaar voor alles
wat hij voor ons heeft betekend en
nemen in liefde afscheid van hem.

Angelique en Herwin
Lara en Tess
Mélanie en Martjo †
Rosalie
Benji 🐾

11 - 05 - 2022
Condoleren
Sientje Haarman – Roozenboom

“Eindelijk weer samen…”

Trots op hoe zij was en dankbaar voor alles wat zij ons heeft gegeven,
delen wij u mede dat is overleden onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Kinderen
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

 

12 - 05 - 2022
Condoleren
Marie Konhuurne – Wilens

Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij bij ons was, delen wij u mede dat,
omringd door ons allen, rustig is ingeslapen onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder.

Alfons en Anita
Dennis en Iris: Lars, Isa
Chantal en Ghaleb: Yael*, Jayda, Dani
Kevin en Stephany: Nikkie, Noud
Jordy en Fleur
Lidwien †
Lidwien en Gerjan
Mark en Jolien
Thijs en Vera: Saar, Pim

13 - 05 - 2022
Condoleren
Kees Klijn

“Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij…”

Met al zijn kennis, liefde, humor, interesse en
hulpvaardigheid heeft mijn Kees, onze geweldige
vader en trotse opa ons plotseling verlaten

Nel Klijn – Kooi
Judith
Stefan en Martine
Sophie, Elise

11 - 05 - 2022
Condoleren
Alfred Waanders

Plotseling hebben wij onze vader, zoon, schoonzoon, zwager, oom en vriend in liefde moeten loslaten.

 

Wij zijn geschokt en intens verdrietig.

“Onze rots in de branding, onze grote knuffelbeer”

 

Allerliefste van Mariëtte in herinnering

Trotse vader van Joost en Anne

Zoon van Bennie en Jo

Schoonzoon van Riet en Herman in herinnering

Zwager van Raymond en Ellen

Oom van Sven en Niels

30 - 04 - 2022
Condoleren
Christien Overgoor-Leferink

Beloof me, kind, als ik van hier verdwijn treur niet om mij,
straks bloeit weer de jasmijn
en geurt de kamperfoelie. Erger zou het wezen
als zij verdwenen waren en ik er nog zou zijn.   (Hugo Pos)

 

Na een leven vol kleur en inspiratie is in alle rust van ons heengegaan
onze lieve moeder en oma

Marika en Richard
Lynn
Luka en Fleur

Frans en Sandra
Kelly en Mathijs
Danique

06 - 05 - 2022
Condoleren
Herman Hannink

“Hoe mooier de herinnering, hoe pijnlijker is ons verdriet.
Wij danken je voor wie je was en wat je in ons achterliet.”

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, hebben wij in liefde losgelaten onze lieve vader, schoonvader en trotse opa.

Miriam en Brian
Niek en Sabine
Stijn
Erno en Monique
Jillian en Jordi
Justin en Lisan

02 - 05 - 2022
Condoleren
Gerda Wigger

In liefde losgelaten.

Karin en Ronny Leppink
Annette Roetgerink en André Hilderink
Loes
Tessa
Sylvia en Marcel Rupert
Bas en Nienke, Leya, Mare, Nori
Luc en Lisanne
Birgit en Ronald Gordijn
Merel en Jeroen
Iris en Eddy, Tycho, Daan
Roos en Robin

27 - 04 - 2022
Condoleren
Mine Jansen – ten Asbroek

Wanneer je ouder wordt
en de jaren verstrijken
dan merk je pas goed
dat je krachten gaan wijken
je wilde nog zo graag
maar je kon het niet meer
en juist dat niet kunnen
dat deed vaak zo zeer.

Verdrietig nemen wij afscheid van onze
lieve moeder en oma.

Han
Dionne

Henk †

Marcel, Carla † en Anneke
Tom en Myrthe
Nick en Inti
Leonie en Rico
Lowen
Marlou en Jerry
Julen

Peter †

24 - 04 - 2022
Condoleren
Bennie Bielevelt

‘Jouw leven moeten wij loslaten,
in ons hart houden wij jou vast.’

Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons hart,
delen wij u mede dat wij in liefde hebben losgelaten onze lieve vader en opa

Hans en Karin
Freek en Jona
Lisa
Willy en Mirjam
Tim
Marjolein

24 - 04 - 2022
Condoleren
Gerrit Markink

Sterven in liefde is met een
gerust hart je ogen sluiten

Verdrietig, maar met warme en liefdevolle
herinneringen laten wij weten dat is overleden
mijn man, onze (schoon)vader en trotse opa.

Fieny Markink – Bellers

Chantal en Jeroen
Julian en Lucas

Dennis en Mieke
Joep, Jasmijn en Gijs

24 - 04 - 2022
Condoleren
Giena Raspe

‘‘Good goan’’

Geheel volgens mijn wens is er nu
een einde gekomen aan mijn turbulente leven.

 

Ik dank eenieder voor de betrokkenheid en vriendschap in mijn leven.

22 - 04 - 2022
Condoleren
Rietje Bouwmeester – Masselink

Ga maar en laat maar los.
Je hebt geleden en gestreden,
je hebt gegeven en ontvangen,
je hebt liefgehad en losgelaten,
je hebt vreugde gekend en verdriet.
En door dat alles werd jij de mens die je geworden bent.

‘‘Eindelijk samen’’

Jerry en Francis
Lynn
Renate en Henk-Jan
Wesley
Zenna🐾

20 - 04 - 2022
Condoleren
Hennie Brevink

De klok blijft domweg tikken……..

Verdrietig, maar ook vervuld van trots
en mooie herinneringen, laten wij u weten
dat van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze trotse vader,
schoonvader en opa.

Willy Brevink – Markslag
Frank en Miranda
Tom, Tim* en Rik
Mike en Heidi
Pim en Lieke

18 - 04 - 2022
Condoleren
Paula Horck-Niemeier

Na een kortstondig ziekbed is overleden
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma.

Irene en Rene
Mathijs en Judith
Aniek en Leon
Stef

Tonny en Elly
Roy en Michèle
Laura en Lars
Sharon en Wilbert

20 - 04 - 2022
Condoleren
Margaretha Konink – Schabbing

Als het even niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is
dan komt de tijd dat het einde goed is.

Zover wij konden zijn wij met je meegegaan. Nu moeten wij je laten gaan.
Wij hebben afscheid genomen van onze lieve moeder, oma en omi.

 

Ria en Gerard
Tamara en Mark
Pheline
Raymond
Danique, Liam

Johan

Harrie en Agnes

Ineke en Luud
Marieke en Miguel

Femke en Elias
Jédi, Yvah

15 - 04 - 2022
Condoleren
Herman van der Zanden

Sterven in vrede
dat is met een gerust hart je ogen sluiten.

Theo† en Lia
Inge
Hannie† en Ad†
Jan en Marian
Neven en nichten

13 - 04 - 2022
Condoleren
Grada Hannink – Rupert

Je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht ervoor zolang je kon.
Al je liefde heb je ons gegeven,
met die herinnering zullen wij verder leven.

Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd dat zij bij ons was, delen wij u mede dat, omringd door ons allen onze lieve moeder en oma is heengegaan.

Jeroen en Jacqueline
Anne Sophie
Jan Willem

13 - 04 - 2022
Condoleren
Truus Winkelman – Horck

Ze was een lieve vrouw,
bleef me altijd trouw.
We hebben veel liefde gedeeld,
dat is iets wat nooit verveeld.

“Oonze leev’n Heer regelt alles”

Herman
Richard en Carolien
Ella en Brandon
Resie

12 - 04 - 2022
Condoleren
Gerard Winkelhorst

Verdrietig zijn we over het overlijden van onze liefdevolle,
onbaatzuchtige man, papa en opa. Hij was voor velen een kompas in het leven, nuchter, kundig en een krachtig familiemens. Dankbaar zijn we voor
de vele bijzondere herinneringen, levenslessen en onvoorwaardelijke liefde
die we van hem hebben ontvangen. Voor altijd blijf je in ons hart.
Wat op liefde is gebouwd, vergaat niet.

Gerda Winkelhorst – Lansing

Joost en Tabitha,
Tessa en Hugo, Ruben

Maarten en Ursela,
Thijs, Daan

Tom en Anne-Marieke
Benthe, Lara, Daniël

Kees en Fani

07 - 04 - 2022
Condoleren
Harrie Koppelman

In liefde hebben wij los moeten laten

onze lieve broer, zwager en oom

Familie Koppelman

01 - 04 - 2022
Condoleren
Hans Leussink

Hoo meuier wat oons van oe heugt,
hoo deper et gemis.
Wie daankt oe vuur wa’j warn
en wa’j in oons achterloatn hebt.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, hebben we toch nog onverwachts afscheid moeten nemen van onze warme, attente, eigenzinnige, trotse, onvergetelijke en liefdevolle vader, schoonvader en opa.

Gijs en Meritxell,
Marta, Anna

Jaap en Marja,
Jamie, Hugo

01 - 04 - 2022
Condoleren
Ria Berenschot – Leferink

Je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die zij ons achterlaat, geven wij u kennis dat
veel te vroeg van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder

Cor
Rob
Anouk
🐾 Dusty

02 - 04 - 2022
Condoleren
Bernard Kamphuis

Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd
die hij bij ons was, delen wij u mede dat,
na een periode waarin zijn gezondheid achteruit ging,
thuis in zijn vertrouwde omgeving rustig is ingeslapen
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Hermien Kamphuis – Buitink
Carmen en Gerald
Bjorn en Quinty
Jordy en Lisan
Paul en Nathal
Yaël en Birke

01 - 04 - 2022
Condoleren
Jeroen Morsinkhof

‘Mosje’

 

OVERDONDERD

 

Lisa Lensink

Danny

Bennie en Marianne Morsinkhof

Stefan

Ben en Lin Lensink

Eloy en Nicole

Vince, Liam, Zola

Oma Maria

29 - 03 - 2022
Condoleren
Jan Rouwenhorst

Leef in het heden,
geniet van elke dag.
Het leven is een wonder,
dat je beleven mag.

Onze prachtige, liefdevolle, trotse vader en opa
is thuis rustig van ons heengegaan

Karin en Jan
Twan en Margot
Cas
Linda en Gino
Jarno

31 - 03 - 2022
Condoleren
Tonnie Belshof

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”
maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

Dankbaar voor alle mooie herinneringen die we met elkaar hebben gemaakt,
delen wij u mede, dat wij in liefde hebben losgelaten mijn lieve man, geweldige vader en trotse opa.

Truus Belshof – Broekhuis

Mirjam en Marcel Weijmer
Raymond en Dorien
Kimberly en Ronnie

Henriëtte en Albert Lankheet
Dominique en Tom
Rosemarijn en Erik
Daniel en Leanne

28 - 03 - 2022
Condoleren
Aleida Hendrika Elbert

‘‘Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.’’

Wij zullen jouw zorgzaamheid, kracht,
gezelligheid en vooral jouw humor en liefde missen.

Laticia en Cor
Jolanda
Joey
Peggy-Sue
Layla
Johan
Lady🐾
Tijger🐾
Rinie
Familie Elbert
Familie Joosse

28 - 03 - 2022
Condoleren
Wil Peters

“Het is mooi geweest”
hora est

Geheel volgens zijn wens is, in zijn vertrouwde omgeving, rustig ingeslapen.

Marjolein Peters
Jan van Linge
Emma van Linge
Eric Peters
Maureen Peters – Jameson

25 - 03 - 2022
Condoleren
Caroline van Oosterzee

Al een lange tijd
zijn wij je kwijt.
Je was er wel en ook weer niet.
Vaak deed ons dat veel verdriet.
Je ging steeds verder
bij ons vandaan.
Tenslotte moesten wij
je laten gaan.

Verdrietig,
maar met dierbare herinneringen,
blijven wij achter na het plotselinge overlijden
van mijn moeder, schoonmoeder en onze oma.

Rogier en Marieke
Olivia, Arwen

21 - 03 - 2022
Condoleren
Doortje Janssen – Spijkerman

Als je niet meer weet waar je bent,
als je niemand meer herkent.
Als niets meer van je gezellige levenswijze over is,
dan is het goed zo, ook al is het voor ons een gemis.

Eindelijk weer samen met Hans…

Familie Spijkerman
Familie Janssen

 

18 - 03 - 2022
Condoleren
Gerrie ten Asbroek

Boven akkers, stad en land,
mag je God nu loven.
Kleine vogel in Gods hand,
vlieg omhoog, naar boven.
Vlieg omhoog en vlieg voorgoed,
vlieg de vrijheid tegemoet.

Bedroefd delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed is overleden mijn lieve en zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Jurgen en Sylvia
Jari

 

 

20 - 03 - 2022
Condoleren
Suze Leussink

Terschelling. Onze eerste vakantie…
…God wat is ze mooi. Wolken-Wind en Water…
Hessel, Zon en Ruimte… Strand voor ons alleen…
30 jaar geleden begon de liefde en nu zullen we
afscheid nemen van Suze… maar de liefde blijft.

Peter van Leeuwen

16 - 03 - 2022
Condoleren
Gerdy Leferink – Telgenhof Oude Koehorst

Verdrietig, maar dankbaar voor alles
wat zij tijdens haar leven ons heeft gegeven,
hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve vrouw, onze fantastische (schoon)moeder,
trotse oma, overgrootmoeder en onze (schoon) zus

Jan Leferink
Annemieke †
Annemieke en Hans
Ellen en Tim
Bo, Alex
Wouter
Mirjam en Hans
Anne en Thomas
Nienke en Geoffrey
Ben

Familie Telgenhof Oude Koehorst
Familie Leferink

16 - 03 - 2022
Condoleren
Frans Verduijn

,,Ik goa noar boov’n”

Vol bewondering voor de wijze
waarop hij het onvermijdelijke
heeft aanvaard hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn vriend.

Marietje ten Broeke – Ooink
en familie

14 - 03 - 2022
Condoleren
Bernard Ros

Jongstleden 10 maart
overleed vredig in zijn slaap
mijn lieve man, onze vader en opa.

Jo Ros – Vossebeld Erwin
Ingrid, Anita, Joran
Patrick

10 - 03 - 2022
Condoleren
Willy Molenkamp


Als je in de harten van zovelen
een plaats hebt gekregen,
dan is het leven rijk geweest.

Na een lang en goed leven is overleden

Annie en Johan Goering
Angela en Henk Nijemeisland
Yvonne en Ben van Sark

05 - 03 - 2022
Condoleren
Johan Schröer

De Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Bedroefd delen wij u mede dat van ons
is heengegaan onze lieve broer, zwager en oom

Harry † en Janet
Alfons
Ria en Jan
Leo en Marietje
Neven en Nichten

24 - 02 - 2022
Condoleren
Trees Kamphuis – ten Holder

Trots op wie zij was
en dankbaar voor alles wat zij ons gegeven heeft, delen wij u mede dat is overleden
mijn lieve vrouw,
onze bijzonder en onvergetelijke moeder,
schoonmoeder en oma

Herman
Ilse †, Bastiaan en Eveline
Karel, Philip, Alexander
Linde, Vera
Martine en Abe
Fedde

03 - 03 - 2022
Condoleren
Truus Westendorp

Thuis in haar vertrouwde omgeving is Truus van ons heengegaan.

26 - 02 - 2022
Condoleren
Truus Witbreuk – Slotman

In alle rust is van ons heengegaan
onze lieve moeder en oma.

Dankbaar dat we haar 88ste verjaardag
nog samen hebben mogen vieren.

 

 

Huub en Renée
Paul en Jacqueline
Michel en Rahime

André en Hans

en Kleinkinderen

21 - 02 - 2022
Condoleren
Ton van Amsterdam

Chaque histoire est belle,
mais la nôtre est ma préférée

Verdrietig, maar met mooie herinneringen,
hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve vader en trotse opa

Margot en Richard
Niels
Lars

Anneke en Cees
Anouk en Jim
Maaike en Wouter
Ilse

Karin en Xander
Thomas

19 - 02 - 2022
Condoleren
Tineke Steenstra v.d. Vijzel

Samen in veiligheid geborgen

Herman en Marja
Maaike & Giliam
Renske & Pelle

Bauke en Annelies
Mart & Maike en Fem
Wouter

Hanny en Peter
Lieke & Jordy en Jake
Robin & Esther

16 - 02 - 2022
Condoleren
Bennie Reimerink

Verdrietig, maar met warme en dankbare
herinneringen, delen wij u mede dat thuis
in zijn vertrouwde omgeving van ons is heengegaan
onze lieve broer, zwager en oom

Broers en zussen
Schoonzussen en zwagers
Neven en nichten

05 - 02 - 2022
Condoleren
Annie Koppelman – Weernink

Je moeder blijft je moeder
hoe oud je ook bent.
Zij is en blijft de enige
die jouw vroegste vroeger kent.
Zij zorgt dat je groot wordt
en dan laat ze je weer gaan.
Maar als je achterom kijkt
zal ze er steeds weer voor je staan.

Gerrie en Cor
Angela en Arie, Bennie †
Ingrid en Gerard
Wilma en Henk
kleinkinderen en achterkleinkinderen

03 - 02 - 2022
Condoleren
Riet Middelhuis – Schiphauwer

,, In liefde losgelaten ’’

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u mede dat na een kortstondig ziekbed
onze liefdevolle moeder, schoonmoeder
en trotse oma is overleden.

 

Mark Middelhuis en
Lianne Middelhuis – Stopel
Joep

Ellis Middelhuis en
Arie van Linstee
Amber

 

 

04 - 02 - 2022
Condoleren
Frans Menkehorst

Verdrietig,
maar met warme en dankbare herinneringen
hebben wij in liefde losgelaten mijn
lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

 

Bernarda Menkehorst – Breukers
Kinderen en kleinkinderen

31 - 01 - 2022
Condoleren
Ben Zonnebeld

Na een periode van afnemende gezondheid
is Ben vredig ingeslapen.

 

Marian en Dick Spijker
Familie Zonnebeld
Familie Dijkstra

25 - 01 - 2022
Condoleren
Kruno Jurešić

Poćivaj u miru

Geheel onverwacht hebben wij
afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, zorgzame vader,
onze zoon en grote broer.

Anđa
Marin

Anuša en Josip
Dragan en Domenica
Josip, Ana Maria
Darijo en Tina
Leon, Luka, Mila

19 - 01 - 2022
Condoleren
Antoon Bouwmeesters

’t leaven is vall’n en opstoan

Voorbereid op het einde en gelukkig met het leven dat hij heeft gehad, is mijn lieve man, onze vader en opa in alle rust thuis overleden.

Truus Bouwmeesters – Eysink
Bennie en Anneke
Bart en Kirsten, Nick
Ingrid en Maarten
Rick

20 - 01 - 2022
Condoleren
Dinant Somhorst

‘Ik heb ’n mooi leaven had,
’t is good zo …’

Verdrietig, maar met warme en dankbare
herinneringen, blijven wij achter na het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

Henk † en Riet
Miny en Johan
Gerard †
Anny en Ab
Frans en Ans
Maria en Ben
Tineke † en Theo
Rita en Manfred
Leo † en Alet
Neven en Nichten

 

15 - 01 - 2022
Condoleren
Ludwig Burkardt

Volledig voorbereid op het einde
en gelukkig met het leven dat hij heeft gehad,
is mijn man, vader, schoonvader en opa in alle rust thuis overleden.

Truus Burkardt – Bouwhuis
Inge en Rob van Alstede – Burkardt
Leon en Remi van Alstede – Meeringa

13 - 01 - 2022
Condoleren
Tonnie Menkehorst

Met veel verdriet, maar dankbaar voor al die fijne jaren die we samen hebben gehad, geven wij hierbij kennis van het overlijden van Tonnie.

Partner van Jenny Budde

Vader van Stefan en Kim

Opa van Jelmer en Daniek

09 - 01 - 2022
Condoleren
Marja Kosterink – Peters

Met veel verdriet is onverwachts
en veel te vroeg van ons heengegaan,
mijn dierbare vrouw,
onze lieve moeder en trotse oma

Ben Kosterink
Marloes & John Mensing
Pip
Bart & Marleen Kosterink
Job, Luc

09 - 01 - 2022
Condoleren
Jannie Katgert

Stil ben je van ons heengegaan
je hebt altijd voor ons klaargestaan
geborgheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je leven
je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en betekend,
geven wij u kennis van het overlijden van
onze liefdevolle moeder, schoonmoeder en oma

 

Ellen en Raymond Waanders – Bijvank
Nick en Barbara
Jeff en Brigit
André en Julia Bijvank
Melvin, Jasmin

06 - 01 - 2022
Condoleren
Bram Freriks

Stil…

omdat de juiste woorden nu niet te vinden zijn.

Onze lieve Bram.

Tom en Kitty Freriks
Jesse
🐾 Silver

31 - 12 - 2021
Condoleren
Willy Startman

‘‘Als ik ga, moet je niet huilen.
Want echt weg, ben ik eigenlijk niet.’’

Verdrietig laten wij u weten dat onze
lieve, mooie en zorgzame vader, schoonvader
en opa geheel onverwachts thuis is overleden.

 

Ellen en Bart
Jolijn en Jericho
Jeroen en Thorben
Remko en Nicole
Jim
Nevin
Niels
Daan

01 - 01 - 2022
Condoleren
Johan Epping

Ik heb’t good had …

 

Judith Scharenborg en Ron Zwiep †
Gerald en Marie-José Scharenborg
Marco en Judith Scharenborg

Trotse opa van:
Kim, Manon, Jelle, Niels, Silke

Riek Sloot

01 - 01 - 2022
Condoleren
Mariëtte Waanders-Menkehorst

Vier het leven en wees
er voor hen die ik lief had.

In liefde losgelaten

 

Allerliefste van: Alfred
Trotse moeder van: Joost en Anne
Dochter van: Riet en Herman in herinnering
Schoondochter van: Bennie en Jo
Zus van: Raymond en Ellen
Tante van: Sven en Niels

29 - 12 - 2021
Condoleren
Bennie Somhorst

Wie ik liefheb verlaat ik,
om op zoek te gaan naar diegene
die ik intens lief heb gehad.

Trijntje Leijssenaar – Beuker
Familie Somhorst
Familie Lankheet

28 - 12 - 2021
Condoleren
Antoon Heemink

Bedroefd delen wij u mede dat na een kortstondige ziekte rustig is ingeslapen.

De familie

19 - 12 - 2021
Condoleren
Liesbeth Dijkhuis-Braamhaar

Met groot verdriet, maar dankbaar voor alle mooie herinneringen geef ik kennis van het overlijden van mijn lieve en zorgzame moeder.

Tom Dijkhuis

16 - 12 - 2021
Condoleren
Frans Brummelhuis

Nooit meer je stem,
nooit meer je lach,
nooit meer samen genieten.

Wij zijn heel verdrietig dat Frans niet meer bij ons is.
Hij was een geweldige man, vader en opa.

 

Inge Brummelhuis
Myrthe en Ed
Isa, Bibi
Lotte en Peter
Nova, Mayla
Kathleen
Julia

14 - 12 - 2021
Condoleren
Toos Beukert

Onze lieve moeder, oma, tante en vriendin is zachtjes van ons heengegaan.

Carolien en Jan
en kinderen

Gerdie

Marcel (vriend)

Neven en Nichten

08 - 12 - 2021
Condoleren
Henny Manrho

Zoveel liefde in herinnering,
een traan over mijn wang.
Ik had je zo graag hier willen houden,
mijn hele leven lang.

Op woensdag 8 december is mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa overleden.

Sini Manrho – Ligtenbarg
Silvia
Bart en Nienke
Manu, Luka, Lenthe
Laura en Sebastiaan

08 - 12 - 2021
Condoleren
Bennie Satink

Trots op wie hij was en dankbaar
voor alles wat hij ons heeft gegeven,
hebben wij in liefde losgelaten
mijn lieve man, onze lieve pa en trotse opa.

Bernarda Satink – Heuzels
Marc en Esther
Jet, Dirk
Rianne en Bertel
Maud, Tim

05 - 12 - 2021
Condoleren
Ben ten Vaarwerk

Geheel onverwacht is op 3 december j.l.,
in de leeftijd van 72 jaar overleden
onze broer, zwager en oom

 

Harry † en Betsie †
Jan en Ans
Wim en Irene
Jeannette
Neven en Nichten

03 - 12 - 2021
Condoleren
Cliff Kerkemeijer

Het is niet te beschrijven,
hoe jij uit ons leven bent weggerukt.
We zullen je heel erg missen
en blijven van je houden.

Cliff Kerkemeijer

Janine van Aken

Jeffrey
Charissa en Timo

Ria en Henk† Kerkemeijer
Robin en Sumei
Ron en Maureen

Patrick en Saskia
Alexandra

 

25 - 11 - 2021
Condoleren
Wim Hendriks

Geschokt door het onverwachte.
Bewondering voor de kracht en wil,
die hem toch niet hebben
kunnen behoeden.

Henk †
Annita en Jan

Gijs en Kim
Daan, Lis en Vieve

Tom en Christel
Sam en Jade

Maran en Koen
Levi en Merle

18 - 11 - 2021
Condoleren
Jo Wissink – Rietman

Met droefheid, maar dankbaar voor de lange tijd
dat zij bij ons was, is rustig ingeslapen
onze lieve, zorgzame moeder en schoonmoeder

Haaksbergen: Ineke Wissink
Alstätte : Annette en Han te Koppele-Wissink

18 - 11 - 2021
Condoleren
Yvonne Volkers – Dorren

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
  ps.23

Na een welbesteed, toegewijd en zorgzaam leven is van ons heengegaan

Uit aller naam
Frank Dorren

19 - 11 - 2021
Condoleren
Wim van den Bos

“Houdoe”

Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons hart,
maar tegelijkertijd met een gevoel van opluchting
dat voor hem aan deze manier van leven een einde is gekomen,
hebben we vandaag voorgoed afscheid moeten nemen van
onze vader, schoonvader en opa

Thérèse en Francisco
Niek, Kayleigh en Mike, Mica
Annemiek en Richard
Anouk, Ilse
Jan-Willem (in herinnering)

16 - 11 - 2021
Condoleren
Dinie Floors-Beunk

Moeder zijn is alles geven,
zorgen, lijden, liefde en leven.
Moeder zijn is alles derven,
alles … en tevreden sterven.

Verdrietig, maar met warme en dankbare herinneringen
blijven wij achter na het overlijden van onze lieve zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma.

Gerrie en Walter
Marieke
Hennie en Petra
Joop (in herinnering)
Hannie

16 - 11 - 2021
Condoleren
Paul Frederik Weijer

Waarom zijn er zoveel vragen,
waarom is er zoveel pijn.
Waarom zijn er zoveel dingen,
die niet te begrijpen zijn.

Na een liefdevolle verzorging in het Wiedenhof in Haaksbergen
is rustig ingeslapen, mijn broer, zwager en oom

 

Fré, Marijke en kinderen
Irene, Ton en kinderen

07 - 11 - 2021
Condoleren
Henk Warringa

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed,

als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

De lege plek, het doet zo’n pijn,

maar in gedachten zal Henk altijd bij ons zijn.

 

10 - 11 - 2021
Condoleren
Gerrit Klaver

Bezige handen,
nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was je wil.
Je strijd is gestreden, vol zorg en moed.
Verbazingwekkend krachtig.
’t Is op. Zo is het goed.

Dankbaar voor de lange tijd dat we samen mochten zijn, is rustig ingeslapen, onze vader, opa en opi.

Linda (in herinnering)
Ronald en Yolanda
Kaj en Merle
Isa en Kerim, Liva
Peter en Erna
Jasper en Hanneke, Merel
Carlijn en Coen, Vajèn en Julian

20 - 10 - 2021
Condoleren
Deborah Groot Obbink

De strijd heb je nimmer opgegeven,
zelfs toen het einde werd verwacht.
Je bleef geloven in het leven,
vol liefde, zorg en levenskracht.

 

Het is moeilijk te begrijpen en bijna niet te
accepteren dat de spil van ons gezin er niet meer is. Voorgoed hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve, geweldige levenspartner, moeder, (schoon)dochter, (schoon)zus en tante

Barry Koenderink
Sem en Liz

Gerrit en Gerdie
Stefan en Mandy

Johan en Henriëte
Mirella en Iwan, Milan

12 - 10 - 2021
Condoleren
Henny in den Nieuwenkamp

Zo gewoon
daarom
zo bijzonder.

Verdrietig om het gemis, dankbaar voor de mooie herinneringen.
Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen.

Martin en Ria †
Romeé en Dille
Jesse
Peter en Lisette
Pascal
Amber
Christel en Hans
Jaimy
Kelvin en Suzan

04 - 10 - 2021
Condoleren
Marietje Grobbink – te Lintelo

Na een periode van afnemende gezondheid
is rustig ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, oma en omi

Judith en Henk
Bas
Romée
Wilfried en Katarzyna
Marta en Adam, Mia

02 - 10 - 2021
Condoleren
Harrie Hilderink

Als het leven niet meer gaat zoals je hoopt.
Als je leven teveel wordt ontnomen.
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
en leven niet meer leven is.
Dan komt de tijd dat het einde goed is.

De laatste jaren waren zwaar voor Harrie.
Zijn gezondheid ging steeds meer achteruit.
Maar toch zijn we trots op de wijze waarop
hij heeft gestreden tot het laatste toe.
Op 30 september is hij van ons heengegaan.

30 - 09 - 2021
Condoleren
Wilmien Gerdes – Lankheet

‘Geniet van alles,
het kan zo gauw veranderen’

Met warme herinneringen
blijven wij achter na het overlijden van
onze geweldige moeder, lieve oma en trotse omi

Ans en Stephan
Jan en Christine
Henk en Anke
Klein-en achterkleinkinderen

01 - 10 - 2021
Condoleren
Anneke Egbers – Winkelhuis

Jij was er altijd met raad en daad.
Eerlijk, recht door zee, no nonsens, strijdlustig,
humorvol en altijd geïnteresseerd in de ander.
Jij die krachtig in het leven stond.
Des te ongelooflijker dat jij er niet meer bent.

Mirjam en Peter
Nick
Lisan
Robert en Ester
Amy
Dylan

29 - 09 - 2021
Condoleren
Johanna Geertuida Wijlens – Bargerink

Het mooiste wat je kunt achterlaten
Zijn sporen van liefde
Wij laten je los, verdrietig
Maar voor altijd verbonden

Verdrietig, maar met warme en dankbare herinneringen
nemen we afscheid van onze lieve moeder, trotse oma en overgrootmoeder.

 

Jan Wijlens (in liefdevolle herinnering)
Oom Gerhard (in liefdevolle herinnering)
Johan
Gerrit en Marieke
Thijs, Meike en Lisse
Hanny en Huub
Ellen en Rob; Max en Tess
Linda en Wouter
Hetty en Hans
Arjan en Inge
Jurgen en Margreet; Eva en Floris

21 - 09 - 2021
Condoleren
Annie Winters – Rouwenhorst

We zijn diep ontroerd door haar moed en kracht,
waarmee zij tot het laatst bij ons is gebleven.
Intens dankbaar voor wat zij voor ons heeft
betekend, nemen we bedroefd, maar in liefde
afscheid van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen

17 - 09 - 2021
Condoleren
Anny Westendorp – Koppelman

Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen,
dan is het leven rijk geweest.

Huub en Truus
Rick en Stèphanie, Tom
Lianne ♥ en Robbin, Levi
Vera
Brit en Rick
Wes
Iris en Frank
Boris
Emma

15 - 09 - 2021
Condoleren
Steven Fiechter

Als lijden een last wordt,
is verlossing een zegen.

Na een periode van afnemende gezondheid moeten wij afscheid nemen van
mijn man, onze dierbare vader, schoonvader en trotse opa.

Betsie

Erik† en Saskia
León

Martine en Ton
Maikel

14 - 09 - 2021
Condoleren
Anneke Busschers

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook de sporen die je achterlaat.

Vol bewondering voor de wijze waarop zij het
onvermijdelijke heeft aanvaard, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve dochter,
zus, schoonzus en (oud)tante

Gerard† en Riek† Busschers-van Sark
Jan†
Wim† en Paulien
Lies en Rients†
Bennie† en Karla
Gerrie en Helma†
Ria en Jaap
(achter) Neven en nichten

08 - 09 - 2021
Condoleren
Annie van den Berg – Roders

Lia en Rolf
Peter en Aafke
kleinkinderen
achterkleinkinderen

09 - 09 - 2021
Condoleren
Alfons Brummelhuis

 

Je had nog graag bij ons willen zijn, tot het einde stond je volop in het leven. Je was dankbaar voor
de prachtige tijd die je met iedereen hebt gehad.

Bedankt lieve papa en opa,
we zullen je nooit vergeten.

José en André
Sophie
Gijs
Paul en Petra
Koen en Jette
Vera
Leonie en Tom
Petra
Jeroen en Inge
Tom
Max en Mareen
Thijs en Marleen

20 - 08 - 2021
Condoleren
Jan Oude Kamphuis

Iedere keer een beetje,
je leverde steeds weer in.
Aanpassen, accepteren
en samen weer verder.
Tot het niet meer ging.

Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader en opa.

Dineke
Marieke en Ivo
Lukas, Sofie
Harmen

18 - 08 - 2021
Condoleren
Henk Schulte

Na een lang, betekenisvol leven
is op 90 jarige leeftijd onze lieve vader,
(super)opa en vriend plotseling overleden.
Wilskrachtig, trots, eigenzinnig en positief.
Zijn overlijden heeft ons overvallen,
maar we zijn dankbaar
dat wij zo lang samen zijn geweest.
Wat hebben wij nog mooi afscheid kunnen nemen.

 

Peter en Ellen
Maaike en Stan, Moos
Luuk en José
Annette †
Willem en Danique
Anna en João
Carla en Jan
Floor en Timon, Nora
Lieke
Pim

10 - 08 - 2021
Condoleren
Sanny Bonnes

Ze was er altijd voor een ander.
Blij met het leven, tevreden met de dood.

Jan

Hanneke en David
Milan, Anouk

Eelko en Marlin
Zoë, Jax

Remco en Bernadette

Arjan en Annemarie
Hanna, Jacob

 

04 - 08 - 2021
Condoleren
Fiene Hummelink – Beusink

Waar je ook bent.
Ik zou het niet weten,
niet in afstand of in tijd te meten.
Maar ik heb je bij me.
Diep in mij, daarom ben je zo dichtbij.

Na een lang en voltooid leven hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, oma en omi.

Thea †
Thea en Johan
Jeroen
Marlies en Gert-Jan, Isabelle en Fabian
Edwin en Adrie
Stefan en Saskia, Lauren
Sabine en Maureen, Vaeda
Martin en Adriana
Martijn
Ron en Shirley

29 - 07 - 2021
Condoleren
Willy Bomers

Harder as de weend kan leuien,
zal ’n stamboom altied wieder greuien.

Margriet
Jacquelien
Maartje en Thomas
Janne
Remco en Chantal
Bent en Britt

24 - 07 - 2021
Condoleren
Annie Leferink – Essink

Ze was het leven nog niet moe,
maar haar lichaam was er wel aan toe.

Bedroefd delen wij u mede
dat na een periode van
afnemende gezondheid, toch nog onverwacht,
mijn lieve vrouw, onze dierbare moeder
en trotse oma, is ingeslapen

Johan Leferink
André en Jolien, Esther, Judith en Sam
Margret en Bert, Emma, Ira en Tim

23 - 07 - 2021
Condoleren
Dick Vording

‘Geniet van wat er is’

Zorgzaam, betrokken, nooit klagend, altijd optimistisch en opgewekt.

 

Na een periode van steeds iets meer inleveren, steeds iets minder kunnen, is het goed zo.
Met bewondering en respect voor zijn doorzettingsvermogen en kracht,
is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van
mijn lieve man, onze geweldige vader en schoonvader, trotse opa en zoon.

Dankbaar zijn wij voor alle mooie en fijne herinneringen samen.
Wat zullen wij jouw warmte, opgewektheid, humor en gulle lach gaan missen.

 

Betsy Vording – Schipper

Christine & Bart
Hidde – Teije – Perre

Mathilde & Kevin in liefdevolle herinnering
Lev – Vie

Oma Vording

21 - 07 - 2021
Condoleren
Gerard Tuchter

Als je vroeg met werken moet stoppen
Als je afscheid moet nemen van je lieve hondje Cindy
Als je het autorijden wordt ontnomen
Als je wereld steeds kleiner wordt
Kan het plotseling overlijden een verlossing zijn
Wij blijven jou herinneren als een lieve zorgzame broer, zwager en oom.

 

Stiene en Bennie
Herman en Emiliana
Johan en Diny
Henk en Dinie
Hermien en Harry
Annie en Gerard†
Martin en Joke
Neven en Nichten

21 - 07 - 2021
Condoleren
Truus Zweers – Emaus

Denk aan mij terug,
maar niet in dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Verdrietig, maar ook vervuld van trots
en vele mooie herinneringen, laten wij weten dat van ons is heengegaan, een dappere, strijdende, altijd positieve lieve vrouw, zorgzame moeder
en fantastische oma en overgroot oma

Herman Zweers
Marlène
Jordy en Kathinka
Myrthe †
Nick en Celine, Dani

13 - 07 - 2021
Condoleren
Jo Jongebloed-Reimerink

“Leven aan de dagen toevoegen
als je geen dagen
meer aan het leven kunt toevoegen”

Onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, omi
en dierbare vriendin heeft na een periode van
afnemende gezondheid het leven los moeten laten.

Kinderen,
Kleinkinderen, Achterkleinkind
en Levensgezel

12 - 07 - 2021
Condoleren
24 uur per dag bereikbaar
Uitvaartcentrum Startman
7481 JR Haaksbergen
Werfheegde 27
naar condoleance register